Cena Nadace Proměny 2017 / Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni

1. místo / re:architekti studio s.r.o.

Autoři návrhu: Ing. arch. Michal Kuzemenský, Ing. arch. David Pavlišta, MgA. Ondřej Synek, Ing. arch. Jan Vlach, Ing. arch. Jiří Žid, Ing. Pavla Drbalová, Ing. Marie Gelová, Ing. Květoslav Syrový (dopravní řešení), Ing. David Vančuřík (vodohospodářské řešení), Ing. arch. Kateřina Gloserová, Ing. arch. Helena Sladovníková, Ing. arch. Dušan Sabol

Anotace návrhu: Základním principem řešení je jasné definování jednotlivých prostranství, zpřehlednění a dobrá orientace v prostoru, iniciace dějů. Jednoznačné a nekomplikované řešení dopravy a přiměřené zacházení s vodou. Rozšiřujeme chodníky a vozovky zužujeme. Potvrzujeme prostor před klášterem jako parkové náměstí s možností různorodých forem odpočinku. Zachováváme jeho paměť v podobě jírovců. Autobusovou točnu měníme na klidný parčík. Z předškolí vytváříme školní zahradu. Klášterní zahradě ponecháváme její intimitu a skrytost.

Textová část (pdf 87 kB)
Grafická část (pdf 2,5 MB)

Hodnocení poroty (pdf 253 kB)

< zpět