Cena Nadace Proměny 2017 / Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni

2. místo / Ing. Akad. arch. Jan Šépka

Autoři návrhu: Ing. arch. Jan Bárta, Ing. arch. Marek Fischer, doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka
Spolupracující osoby: Ing. arch. Lucie Vogelová, Ing. Jana Stupková, Ing. arch. Petr Preininger, Ing. Jan Šetelík

Anotace návrhu: Hlavním konceptem je hierarchizace prostor a definování charakteru pro jednotlivá řešená místa. Prostor před kostelem a klášterem má být podle našeho názoru těžištěm celého území. Z důvodu využití pro různé aktivity navrhujeme plochu rozčlenit na jednotlivá pole – pomyslné „koberce“, které svým výtvarným pojetím napoví, co od nich očekávat. Postupně tak můžeme projít přes gobelín před kostelem, vymezenou plochu s tržištěm, ubrus s kavárnou a posezením, mlatové petangové hřiště nebo koberce s dětskými hřišti. Vše doplňujeme ještě o plochy, kam situujeme posezení s lavičkami. Celý prostor náměstí tak získává jasně definovaná místa, a přitom je možné kdekoliv projít. Rastr nových stromů stmeluje různorodé motivy koberců, vytváří jasný řád a v letních měsících příjemné pobytové prostředí. Jsou zde navrženy dva druhy stromů – jinany a jasany. Jinany tvoří vnitřní rastr náměstí, zatímco jasany ho lemují kolem obvodu i kolem klášterní zahrady. Vnitřní prostor klášterní zahrady ponecháváme zhruba tak, jak ho známe dnes s tím, že ho doplňujeme o nové plochy určené plodinám.

Textová část (pdf 168 kB)
Grafická část (pdf 3,6 MB)

Hodnocení poroty (pdf 253 kB)

< zpět