Cena Nadace Proměny 2017 / Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni

3. místo / PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.

Autoři návrhu: Mgr. akad. arch. Roman Brychta, Ing. arch. Petr Lešek, Ing. arch. Adam Halíř, Ing. Ondřej Hofmeister, Ing. arch. Ondřej Hart, Ing. arch. Tomáš Havelka, Ing. Aleš Steiner, Ing. Pavlína Malíková, Ing. Radim Vítek 

Anotace návrhu: Sjednocujeme vnímání náměstí s podpořenou výraznou figurou kostela a specifickými částmi s vlastní atmosférou. Náměstí měníme na sdílený prostor s převážně zelenou plochou. Stávající pasivní plochy jsou aktivovány drobnými prvky k interakci uživatelů. Názory občanů zásadně ovlivnily návrh jednotlivých prostorů. Počítáme s etapizací a některá témata navrhujeme jen v základním členění, aby mohla být ihned nebo v průběhu používání dopovězena uživateli.

Textová část (742 kB)
Grafická část (pdf 4,6 MB)

Hodnocení poroty (pdf 253 kB)

< zpět