Cena Nadace Proměny 2017 / Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni

4. místo / MgA. Ing. arch. Michal Fišer

Autoři návrhu: MgA. Ing. Arch. Michal Fišer, Dipl. Ing. Till Rehwaldt, Ing. Josef Filip Ph. D., Ing. Jiří Kaplan
Spolupracující osoby: Ing. Anna Oprchalová, Ing. Eliška Vaňková

Anotace návrhu: Parčík, polo-vnitro-blok, předpolí kláštera, kostel, klášter, za ním zahrada, za zahradou plácek, před školou záhonek, za školou cvičiště. Množina svébytných míst společně utváří Jiráskovo náměstí v přirozeném těžišti intenzivního města. Je mimořádné především díky přítomnosti kláštera dominikánů, který veřejnému prostoru vdechuje nevšední až sváteční charakter. Náměstí svého druhu. A výjimečnost barvitého městského celku budiž stvrzena osobitým pojetím každé jeho jednotlivé součásti.

Textová část (pdf 39 kB)
Grafická část (pdf 3,1 MB)

Hodnocení poroty (pdf 253 kB)

< zpět