Cena Nadace Proměny 2017 / Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni

5. místo / D3A, spol. s r.o.

Autoři návrhu: Ing. arch. Jaroslav Zima, Ing. arch. Tomáš Prouza  /  Tým architekta: Ing. arch. Petra Barotková, Milan Bulva, Bc. Tereza Filová, Ing. arch. Lenka Chmelířová, Ing. arch. Jan Pech, Ing. Jan Přikryl, Ing. arch. Jana Školníková, MgA. Ing. arch. Milan Valeš  /  Krajinářský architekt: Ing. Jakub Finger – Partero s.r.o., Ing. Mirka Svorová, Ing. Jana Zuntychová  /  Dopravní inženýr a vodohospodář: SUNCAD s.r.o. – Ing. David Havránek, Ing. Jan Bláha, Ing. David Majer, Ing. Marek Pejchal, Ing. Petr Kokeš, Ing. Michal Šindelář, Ing. Jan Boubelík

Anotace návrhu: Návrh D3A představuje vizi Jiráskova náměstí nejen v jeho blízké budoucnosti, ale také z hlediska možností jeho dlouhodobého rozvoje. Kromě zlepšení stavu komunikací, chodníků, parků a stromořadí se projekt věnuje i zlepšení kvality urbánní struktury. Na proměnu náměstí uskutečněnou v horizontu nedalekých pěti let (2022) může, se souhlasem místních obyvatel, navázat zástavba dotvářející dnešní rozkolísanou severní frontu náměstí. Navrhovaný spolkový dům svým umístěním veřejný prostor nově vymezí a zklidní.

Textová část (pdf 362 kB)
Grafická část (pdf 1,8 MB)

Hodnocení poroty (pdf 253 kB)

< zpět