Cena Nadace Proměny 2017 / Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni

KONTAKTY


VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE

Název: Nadace Proměny Karla Komárka
Adresa: Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Mgr. Jitka Přerovská, ředitelka
Tel.: 225 010 277
E-mail: jitka.prerovska@nadace-promeny.cz
IČ: 274 21 538
 

ZPRACOVATEL SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

Název: Nadace Proměny Karla Komárka
Kontaktní osoba: Ing. Karla Kupilíková
Adresa: Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
Tel.: 775 654 345
E-mail: karla.kupilikova@nadace-promeny.cz
a
Název: Pěstuj prostor, z. s.
Kontaktní osoba: MArch Marek Sivák
Adresa: Táborská 2190/10, 326 00 Plzeň
Tel.: 777 593 692
E-mail: sivak@pestujprostor.cz
 

SEKRETÁŘ SOUTĚŽE

Jméno: Ing. Karla Kupilíková, Nadace Proměny Karla Komárka
Adresa: Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
Tel.: 775 654 345
E-mail: soutez@nadace-promeny.cz
 

MEDIA

Jméno: Petra Hrubošová, Nadace Proměny Karla Komárka
Adresa: Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
Tel.: 775 654 314
E-mail: petra.hrubosova@nadace-promeny.cz