Cena Nadace Proměny 2017 / Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni

O soutěži s architekty

O soutěži s architekty
29. 3. 2017

Architektonická soutěž na obnovu Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v plzeňské čtvrti Slovany je v plném proudu. K soutěži o CENU NADACE PROMĚNY 2017 bylo vyzváno pět týmů. V únoru absolvovaly prohlídku zájmového území doplněnou přednáškami, aby se seznámily s náročným zadáním soutěže. Dnes týmy představily koncepty svých návrhů. Na jejich odevzdání mají ještě měsíc.

Ateliéry D3A, spol. s.r.o., MgA. Ing. arch. Michal Fišer, PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., re:architekti studio s.r.o. a Ing. Akad. arch. Jan Šépka dnes měly možnost konzultovat koncepty svých návrhů během pracovního setkání se soutěžní  porotou, zástupci vyhlašovatele soutěže a s partnery projektu.

Jak zadání vnímají sami soutěžící, prozradili během únorové prohlídky zájmového území v Plzni, kdy se mohli podívat i do veřejnosti běžně nepřístupné Klášterní zahrady a areálu TJ Sokol.

Video

Navržená řešení prostoru musí architekti odevzdat do 28. dubna. Vítěze vybere porota složená z architektů, urbanistů a krajinářů do konce května.  

Veřejnost si bude moci prohlédnout všechny soutěžní návrhy od 21. června 2017 přímo na Jiráskově náměstí v Plzni. Akce bude zároveň součástí jubilejního 5. ročníku LANDSCAPE FESTIVALU 2017, který se letos přenese právě do západočeské metropole. Na vernisáž výstavy naváže veřejná diskuse s autory vítězného návrhu. 

Na přípravě soutěže Cena Nadace Proměny 2017 se spolu s nadací, která je jejím vyhlašovatelem, podílejí partneři projektu - Městský obvod Plzeň 2 – Slovany, spolek Pěstuj Prostor, město Plzeň, Klášter dominikánů Plzeň a Masarykova základní škola.

Náklady na obnovu Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni se odhadují na 110 miliónů korun. Financování společně zajišťují Nadace Proměny Karla Komárka, městský obvod Plzeň 2 – Slovany a město Plzeň. Dokončení realizace se předpokládá v roce 2022.

Více o projektu

fotogalerie