Cena Nadace Proměny 2017 / Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni

TERMÍNY SOUTĚŽE
 

13. 1. 2017   →   ustavující schůze poroty
 

6. 2. 2017      VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
 

nejpozději do 13. 2. 2017   →   písemné potvrzení účasti vyzvanými účastníky

28. 2. 2017   →   prohlídka zájmového území a úvodní workshop

29. 3. 2017   →   konzultace rozpracovanosti návrhů  
 

28. 4. 2017 do 14:00      ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
 

17. 5. 2017   →   hodnotící zasedání poroty a osobní prezentace soutěžních návrhů

31. 5. 2017   →   zveřejnění výsledků soutěže

od 21. června do září 2017   →   veřejná výstava soutěžních návrhů